Canon: kinderpleinen & pleinderpleinen

Naar Canonopdrachten

 

Uitleg

Canon betekent datgene dat de mensen als richtsnoer moeten weten van een bepaald onderwerp:  ( 'richtsnoer voor de elementen van onze cultuur en geschiedenis die van belang zijn om door te geven aan volgende generaties'.) Bron Wikipedia.

Wat is een canon eigenlijk?  Informatie uit  "En Toen".
 
Kinderpleinen is van mening dat de opvoeders in hoge mate zelf bepalen wat de algemene kennis moet zijn  van hun pupillen.
 
Kinderpleinen biedt met de Canonopdrachten  en Quizzen een bepaalde basiskennis aan ten  opzichte van het gekoppelde  Plein/Onderwerp

op

Kinderpleinen & Pleinderpleinen

 

Informatie

Momenteel wordt er hard gewerkt om zo veel mogelijk canonopdrachten samen te stellen. Niet alle onderwerpen  zijn hiervoor geschikt maar het gaat toch wel om honderden pleinen. Dit vergt dus wel enige tijd voor alles is bijgewerkt.

Canon quiz

 De leerlingen kunnen aan de hand van de informatie op de Pleinen een quiz maken. Zij kunnen na afloop de foute antwoorden zien. Zij kunnen tevens zichzelf aanmelden voor de hoogste score. Erg leerzaam en stimulerend allemaal!

Ga naar de Canon quizzen

 

Kinderpleinen & Pleinderpleinen

Copyright. © 2013

 

Gebruik

We koppelen binnen Kinderpleinen  & Pleinderpleinen Canonopdrachten  aan de Pleinen/onderwerpen zodat men zelfstandig  basiskennis aanleert over de  diverse onderwerpen. 

De opdrachten kunnen door "selecteren " en "printen"  afgedrukt worden. U kunt ze dan mooi plastificeren en telkens weer gebruiken. Controleert u af en toe wel even de versie per maand  want ze worden soms bijgewerkt.

 NIEUW: U kunt veel opdrachten ook direct in Word beantwoorden. De linken worden u hierbij aangereikt voor de antwoorden.
 
De Canonopdrachten in Word vergen een taal/stelkennis bij het beantwoorden van de opdrachten. Een uitstekende taaloefening  die we vaak in de methoden missen.
 
De antwoordbladen in Word kunnen zelf  geļllustreerd worden met plaatjes in de kolom "vragen".